Ekko over Atlanten

Ved postdoc. Bergur Rønne Moberg 

Bevillingsgiver: Velux Fonden og Granskingarrád Føroya (Det færøske Forskningsråd). Projektperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2014

Den 1. januar 2012 påbegyndte udgiveren et treårigt postdoc.-projekt om William Heinesens breve og forfatterskab med titlen Ekko over Atlanten. En kommenteret udgave af udvalgte breve af William Heinesen samt en tilhørende afhandling om brevene som værktilblivelse. Projektet bliver udført på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Projektet er delt op i en udgivelsesdel med udgivelse af udvalgte breve af William Heinesen og en fortolkningsdel, der inddrager Heinesens publikationer. 

Udgivelsesdel

"William Heinesens breve. Et udvalg"
Udgiver: Bergur Rønne Moberg
Tilsynsførende: Esther Scat Kielberg, Jørgen Schack og Aldís Sigurðardóttir

William Heinesen (1900-91) lange brevskrivningsperiode omfatter perioden 1917-1990, dvs. fra før debuten i 1921 til efter udgivelsen af hans sidste fiktionsværk i 1985. Der foreligger tre brevsamlinger af William Heinesen: et nyetableret arkiv opbevaret hos Heinesen-familien i Tórshavn, et arkiv af breve fra Heinesen til Ebba Hentze opbevaret på Det Kongelige Bibliotek og endelig endnu et Heinesen-arkiv på Det Kongelige Bibliotek, der bl.a. indeholder en brevkorrespondance mellem William Heinesen og Jørgen-Frantz Jacobsen. Brevudgaven kommer til at indeholde breve fra alle tre brevsamlinger og vil således byde på eksempler på Heinesens brevkunst gennem ca. 70 år. Det endelige brevudvalg foreligger nu og består af ca. 80 breve svarende til ca. 500 s., hvoraf langt de fleste tilhører den traditionelle vennebrevsgenre, men udvælgelsen rummer også det Heinesen kaldte "afhandlingsbreve", der mere ligner essays end egentlige breve. I løbet af projektets første år er det samlede brevudvalg transskriberet, hvoraf ca. halvdelen er kommenteret. Derudover er det omfattende brevmateriale ved at blive registreret. Diverse index og indledning til udgaven er ligeledes i proces.

Fortolkningsdel

Anden del af projektet består i en undersøgelse af brevene som værktilblivelse. Fortolkningsmæssigt åbner et bredt brevudvalg for en undersøgelse af brevene som et samlet grundlag for forfatterskabet og dets vej gennem størstedelen af det 20. århundrede.