Afsluttede projekter

Digital udgave af Ludvig Holbergs skrifter 
med bidrag fra Niels Grotum Sørensen m.fl., udgaveprojekt

Døm altid bogen på forsiden - en boghistorisk tilgang til fortolkning af det litterære værk 
Klaus Nielsen, ph.d.-projekt, afsluttet

Tekstkritisk udgave af Jens Baggesens Labyrinten (1792-93)
Henrik Blicher, udgaveprojekt. Beskrevet på s. 45-46 i Årsberetning fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab (pdf).

Tekstkritisk udgave af Søren Kierkegaards Skrifter 
Johnny Kondrup m.fl., udgaveprojekt, afsluttet

Tekstkritisk udgave af Tom Kristensens Hærværk (1930)
Torben Jelsbak, udgaveprojekt, afsluttet

Fra bogtryk til elektronisk udgivelse – medietransition og forandrede læserroller i tekstkritiske udgaver 
Krista Stinne Greve Rasmussen, ph.d.-projekt, afsluttet

Fra strøtanke til værk – En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab
Ane Grum-Schwensen, ph.d.-projekt, afsluttet

Holberg & Co. Om Ludvig Holbergs Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistoriens materielle vilkår
Jens Bjerring-Hansen, ph.d.-projekt, afsluttet

Håndbog i editionsfilologi 
Johnny Kondrup, forskningsprojekt, afsluttet

Kulturradikalismen og den danske velfærdsstat
Torben Jelsbak, postdoc.-projekt, afsluttet