Projekter

Gruppen har ikke ét fælles projekt, men er foreløbig en netværksorganisering af flere individuelle projekter og projekter, som en eller flere af gruppens forskere er involveret i sammen med eksterne partnere. Men vi er begyndt at afsøge feltet for projekter, som skal have deres udspring i gruppen selv. Nedenfor kan man finde beskrivelser af en række af medlemmernes individuelle projekter.

Bibliografi over Peter Seebergs forfatterskab
Jeppe Barnwell, bibliografisk projekt.

Dansk Editionshistorie 
Johnny Kondrup, Krista Stinne Greve Rasmussen m.fl., forskningsprojekt

Digital udgave af Grundtvigs Værker 
Johnny Kondrup, Klaus Nielsen, Krista Stinne Greve Rasmussen m.fl., udgaveprojekt

Digital udgivelse af de ni ældste danske visebøger (1550-91) 
Dorthe Duncker & Hanne Ruus, digitalt udgaveprojekt

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (DUDS) 
Dorthe Duncker & Hanne Ruus, forskningsprojekt

H.C. Andersens Eventyr og Historier – den digitale manuskriptudgave
1. del (2020-2025) Ane Grum-Schwensen & Holger Berg, digitalt udgaveprojekt

Labyrintens fortsættelse – en udgave af Jens Baggesens rejsedagbøger
Henrik Blicher, udgaveprojekt
Se præsentationen i forbindelse med forfatterens 250 års jubilæum i 2014 og udgiverens overvejelser om udgaven. Projektet ligger i forlængelse af den komplette og kommenterede udgave fra 2016 af Jens Baggesens Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweiz og Frankerig (1792-93).

Nordisk Poesi og Sociale Fællesskaber/Scandinavian Poetry and Social Community
Michael Kallesøe Schmidt m.fl., forskningsprojekt

Peter Seeberg og fiktionens grænser
Jeppe Barnwell, ph.d.-projekt.

Skrift og tekst i tid og rum
Anne Mette Hansen, Alex Speed Kjeldsen m.fl., tværfagligt digitalt udgaveprojekt

Tekstkritisk udgave af Harald Kiddes Helten (1912)
Johnny Kondrup, udgaveprojekt for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Tekstkritisk udgave af Johan Herman Wessels samlede skrifter
Henrik Blicher, udgaveprojekt for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udgaven er påbegyndt med Wessels parodiske tragedie Kierlighed uden Strømper (1772), se mere her.

Tekstkritisk udgave af Klaus Rifbjergs lyrik (1956-1967)
Torben Jelsbak, udgaveprojekt

Tekstkritisk udgave af Tove Ditlevsens lyrik (1939-1973)
Krista Stinne Greve Rasmussen, udgaveprojekt

Tekstkritisk udgave af udvalgte breve af William Heinesen
Bergur Rønne Moberg, udgaveprojekt