Projekter

Gruppen har ikke ét fælles projekt, men er foreløbig en netværksorganisering af flere individuelle projekter og projekter, som en eller flere af gruppens forskere er involveret i sammen med eksterne partnere. Men vi er begyndt at afsøge feltet for projekter, som skal have deres udspring i gruppen selv. Nedenfor kan man finde beskrivelser af en række af medlemmernes individuelle projekter.

Andersens Udvalgte Håndskrifter – en forundersøgelse
Ane Grum-Schwensen, Holger Berg (Grundtvig Centret) m.fl. Digitalt udgaveprojekt, ansøgt

Dansk Editionshistorie 
Johnny Kondrup, Krista Stinne Greve Rasmussen m.fl., forskningsprojekt

Tekstkritisk udgave af Harald Kiddes Helten (1912)
Johnny Kondrup, udgaveprojekt for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Tekstkritisk udgave af Paul la Cours Fragmenter af en Dagbog
Michael Kallesøe Schmidt, udgaveprojekt

Tekstkritisk udgave af Klaus Rifbjergs lyrik (1956-1967)
Torben Jelsbak, udgaveprojekt

Tekstkritisk udgave af B.S. Ingemanns Digte. Første Deel (1811)
Lasse Stein Holst, udgaveprojekt

Digitale Hovedstrømninger – Digital Currents (www.georgbrandes.dk)”
Videnskabelig udgave af Peter Seebergs prosafiktion
Jeppe Barnwell & Anders Juhl Rasmussen

Digital udgave af N.F.S. Grundtvigs værker 
Johnny Kondrup, Klaus Nielsen m.fl., udgaveprojekt

Digital udgivelse af de ni ældste danske visebøger (1550-91) 
Dorthe Duncker & Hanne Ruus, digitalt udgaveprojekt

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (DUDS) 
Dorthe Duncker & Hanne Ruus, forskningsprojekt

Philology, a logical affect? On literature and philology in Anne Carson and Vladimir Nabokov
Maria Jørgensen, ph.d.-projekt

Tekstkritisk udgave af Karen Blixens værker
Henrik Blicher m.fl., udgaveprojekt. Beskrevet på s. 26 i Årsberetning fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab (pdf).

Tekstkritisk udgave af udvalgte breve af William Heinesen
Bergur Rønne Moberg, udgaveprojekt

Videnskabelig udgave af Peter Seebergs prosafiktion
Anders Juhl Rasmussen, udgaveprojekt