23. marts 2011

Publikationsformer

På sporet af litteraturens glemte mediehistorie

INSS, Københavns Universitet, 4. maj 2011 Lokale 23.0.49, kl. 9.15-16.00

Ingen tekst kommer til verden som ren ånd. Bag litteraturhistoriens kongerække af enkeltstående værker gemmer der sig en ofte kompliceret udgivelseshistorie, hvor ’samme’ tekster har cirkuleret i forskellige sociale sammenhænge og medier, inden de antog den form vi kender, og som vi har en tendens til at tage for givet, når vi taler om et litterært værk. Ligeledes er litterære værker sjældent énmandværker, men resultater af en social produktionsproces, som involverer en række andre aktører og interesser (redaktører, forlag, forfatterkolleger, læsere), der på forskellig vis kan forme værkets – fx en digtsamling eller en romans – modtagelse i offentligheden. På trods heraf er der i litteraturhistorien en tendens til at afskrive eller glemme litteraturens medievilkår som irrelevante for den litterære forståelse af et værk. Idéen med dette seminar er at invitere til en fornyet refleksion over litteraturhistoriens skiftende publikationsformer og mediesituationer og deres betydning for en række centrale værker og forfatterskaber fra 1700-tallet til i dag.

Program

9.15: Velkomst og introduktion

9.30: Jens Bjerring-Hansen, INSS: ”Holberg, den moderne forfatter og den materielle tekst. Eksemplet Peder Paars”

10.00: Henrik Blicher, INSS: ”Dette er ikke en bog. Om Poul Martin Møllers En dansk Students Eventyr”

10.30: Kaffepause

10.45: Anders Ehlers Dam, INSS: ”Poesiens protest. Johannes Jørgensen og symbolismens publikationspolitik”

11.15: Torben Jelsbak, INSS: ”hele Literaturen – på eet Brædt”. Den mediehistoriske situation i Tom Kristensens Hærværk

11.45: Diskussion

12.00: Frokost

13.00: Poul Behrendt, INSS: ”Verdenslitteratur transmitteret via en Verdenskrig. Karen Blixens Winter’s Tales/Vinter-Eventyr”

13.30: Louise Zeuthen, Syddansk Universitet, ”Som at klø Hitler på ryggen”. Suzanne Brøggers ”Voldtægt”-essay og dets transformission

14.00: Kaffepause

14.15: Anders Juhl Rasmussen, INSS: ”Independent publishing og modernisme. Arena, Forfatternes Forlag”

14.45: Klaus Nielsen, INSS: ”Per Højholts Gitte-monologer mellem performance og bøger”

15.15: Diskussion

Kontakt: Jens Bjerring-Hansen (jbh@hum.ku.dk) eller Torben Jelsbak (tjelsbak@hum.ku.dk), INSS. Københavns Universitet


Opdateret: 8.4.2011