08. august 2011

Konference om editionshistorie

Nordisk Netværk for Editionsfilologer (NNE) afholder sin 12. konference på Sandbjerg gods i Sønderjylland den 30. september - 2. oktober 2011. Konferencen afholdes i samarbejde med projektet 'Dansk Editionshistorie' og handler om editionshistorie og editionsfilologiens faglige status (herunder bibliometrisk måling af kritiske udgaver).

Program og nærmere oplysninger kan ses på NNE's hjemmeside: http://www.nnedit.org/nb25.htm

Tilmelding kan indtil 15. august foretages her: https://webshop.dpu.dk/NNE_2011

Deltagerafgiften, der inkluderer ophold og alle måltider, er 1000 kr.
Kontaktpersoner: Johnny Kondrup (kondrup@hum.ku.dk ) og Per Dahl (litpd@hum.au.dk )