08. marts 2012

Tidigmodern bokkultur

6. seminar i Nordisk Forum for Boghistorie

Den 22. marts 2012 fra kl. 13-17 afholder NFFB sit 6. eftermiddagsseminar med fokus på den tidlig moderne periodes bogkultur. Seminaret finder sted på Lunds universitet i Kulturanatomens lokale 201. Adressen er Biskopsgatan 7. Klik her for kort over Institutionen för Kulturvetenskaper

Programmet byder på både svenske og danske bidrag. Bemærk programændringen: Thomas Rydén erstatter Eva Nilsson Nylander.

13:00 Velkomst og nyt fra forummet
13:20 Rikard Wingård  •  Att sluta från början – Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik
13:50 Kristiina Savin  •  Sensationstryck – känslor på den tidigmoderna svenska bokmarknaden
14:20 PAUSE
14:50 Thomas Rydén  •  Habent sua fata libelli – Isabelle av Frankrikes återfunna tidebok, ett parisiskt samarbetsprojekt från 1323
15:20 Anders Toftgaard  •  Vandringsmandens bibliotek – Om Giacomo Castelvetro (1546-1616) og hans bøger og håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek, København
15:50 Vi slutter af med lidt vin og snacks

 

Alle er som altid velkomne!