21. september 2011

Billeder i bøger

Bilder i böcker •|• Billeder i bøger 

Den 7. oktober 2011 holder Nordisk Forum for Boghistorie sit 5. eftermiddagsseminarie, hvor spørgsmål og forskning omkring billeders funktion og betydning i bøger står i centrum. Klik ind på forummets hjemmeside for yderligere information: http://nffb.wordpress.com/Eftermiddagens program ser således ud. På hjemmesiden kan man læse abstracts for oplæggene.

13:00  Velkomst og nyt fra forummet
13:20  Gunilla Törnvall: Från handkolorerat koppartryck till färglitografi
13:50  Gunnel Hedberg: Produktstrategier för en ny teknik
14:20  PAUSE
14:50  Hans Dam Christensen: Plus de figures!
15:20  Vilborg S. Hovet: Boka, kunsten og litteraturen
15:50  Vi slutter af med fri snak, lidt vand, vin og snacks

Seminaret finder sted på Institutionen för Kulturvetenskaper – Bok och Bibliotekshistoria, Lunds Universitet – nærmere bestemt i Josephson-bygningen, Biskopsgatan 7, sal 314.

Alle er velkomne!