04. september 2011

Forlagsbogbind i Sverige

Framväxten av förlagsbokband i Sverige: Formgivning, kontext och betydelse.


Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi ved Fil.dr. Kristina Lundblad fra Avdelningen för bokhistoria, Lunds Universitet.

NB: BEMÆRK NY DATO – Torsdag den 6. oktober 2011, kl. 19.30 *
Københavns Universitet, Nye KUA, Njalsgade 136, lokale 27.0.09

När vi köper en tryckt bok idag, tar vi för givet att boken har ett band som förlaget försett den med. Lika självklart är det att alla exemplar i en upplaga ser likadana ut. Så har det inte alltid varit, och med den digitala teknikens genomslag är det inte längre självklart att innehållet i en bok – texten – bärs av en egen, för ändamålet speciellt formgiven artefakt. Så vad betyder förlagsbokbandet, när blir det vanligt och vilka konsekvenser för det med sig? Föredraget handlar om framväxten av det slags bokband vi är vana vid, förlagsband, om deras formgivning och teknik, om deras historiska kontext och kulturella betydelse. I fokus står det dekorerade klotbandet (komponeret forlagsbind/shirtingbind) den bandtyp som framför andra kom att förmedla modernitetens nya bildvärld och som bidrog till att bokbandet blev en självklar del av boken.

Alle er velkomne!

Se også selskabets hjemmeside

www.selskabfornordiskfilologi.dk

* Pga. folketingsvalget den 15. september er arrangementet flyttet til den 6. oktober 2011.