24. september 2010

Boghistorie i Ørestaden

Einar Hansens Forskningsfond, der særligt støtter samarbejde mellem Lunds universitet og Københavns Universitet, har bevilget 100.000 SEK til afholdelse af boghistoriske seminarer i 2011. Der planlægges fire seminarer, to i Lund og to i København. Bevillingen administreres af Henrik Horstbøll fra LU og Johnny Kondrup fra KU.