04. oktober 2010

Boghistorisk seminar på KB

16. Bogseminar

Det Kongelige Bibliotek, fredag den 29. oktober 2010

Rækken af Det Kongelige Biblioteks årlige endagsseminarer med aspekter af bogens historie som tema begyndte i 1991. Der har været deltagelse både fra Sverige og Danmark, og en lang række af seminarbidragene foreligger siden trykt i Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger og Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.
I år er som tema valgt "betydende bogværker", som det fremgår af det vedlagte program. Betydende skal forstås enten som værkernes indhold eller form - eller begge dele.

PROGRAM

Den Sorte Diamant, "Blixen"-salen, Kl. 10.00-16.00
10.00-10.05 Velkomst ved direktør Erland Kolding Nielsen
10.05-10.55 Erasmus af Rotterdam: bibliotek, bøger og Nachlass i Basel 1536.
Erik Petersen, seniorforsker, dr.phil., Det Kongelige Bibliotek
Diskussion
10.55-11.45 Tycho Brahes supernova i 1572 set gennem samtidens litteratur.
Morten Fink-Jensen, forskningsstipendiat, ph.d., Det Kongelige Bibliotek
Diskussion
11.45-12.05 Kaffepause
12.05-13.00 Carsten Niebuhrs stambog - et personligt dokument med forskningsperspektiver.
Dieter Lohmeier, professor, dr., fhv. direktør for Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek i Kiel
Stig T. Rasmussen, førstebibliotekar. mag.art., Det Kongelige Bibliotek
Diskussion

13.00-14.10 Frokost (i lokalerne "Store K" og "Lille K")

14.10-15.00 Fuglene og deres vej til Danmark. Anskaffelsen af Audubon's Birds of America?
Torsten Schlichtkrull, afdelingsbibliotekar, Det Kongelige Bibliotek
Diskussion
15.00-15.50 "Jyske Lov" lov som krigsbytte. En mytes opståen, udvikling og udnyttelse.
Erland Kolding Nielsen, direktør, Det Kongelige Bibliotek
Diskussion
15.50-16.00 Afslutning

Tilmelding er påkrævet og modtages senest onsdag den 20. oktober via e-mail til seminarets sekretær Jakob Meile, e-mail: jme@kb.dk