19. september 2011

KÄLLFLÖDEN

En konferens om digitalisering av för- och tidigmodernt forskningsmaterial.
29-30 september, Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Göteborg.

Klik ind på siden her og se programmet ...