01. februar 2011

Opslag af ph.d.-stipendium

Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet indkalder ansøgninger til et ph.d.-stipendium med tilknytning til udgivelsen af Ludvig Holbergs Samlede Skrifter.

Temaet for det opslående stipendium er: Holbergs tidlige poetiske forfatterskab: Peder Paars, Fire Skæmtedigte og Metamorphosis

Ansøgningsfristen er 15.3.2011, og stipendiet påtænkes besat fra 1. september 2011.

Læs opslaget her ...