22. oktober 2012

Internasjonal konferanse om leksikon

Forskningsprosjektet Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte arrangerer sammen med Nasjonalbiblioteket en internasjonal konferanse: Encyclopedias and beyond, or: what was modern about the modern encyclopedia?

Tid og sted: 8. nov. 2012 09:00 – 9. nov. 2012 16:00, Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo.

Til konferansen kommer bl.a. Seth Rudy (Rhodes, US), litteraturforsker som nettopp har ferdigstilt et stort arbeid om Encyclopedia Britannica og dens forløpere, Ulrike Spree (Hamburg), informatiker som har forsket på leksikonsjangeren, Olof Sundin (Lund), professor i biblioteks- og informasjonskunnskap, som interesserer seg for leksika og brukermedvirkning, og Maria Simonsen (Lund) som skriver avhandling om hvordan Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon ble til (1870-1950).

Innlegg og diskusjoner på engelsk. Se programmet på konferansens hovedside.

Bidragene skal utgis som en engelskspråklig bok i Nasjonalbibliotekets serie NotaBene.

Konferansen arrangeres i tilknytning til leksikonutstillingen “All kunnskap til alle. Leksikon fra perm til skjerm” som åpnes 30. oktober 2012.