19. april 2012

Forskerseminar om e-bøger

Fredag den 9.11.2012 på IVA – konference i samarbejde med IVA

Formålet med seminaret er:

 • at belyse en række konkrete problemstillinger i forbindelse med e-bøger
 • at etablere et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk, således at forskningsaktiviteterne kan koordineres til gensidig såvel som samfundsmæssig størst mulig nytte.

Seminarets hovedpunkter vil være:

 • Den digitale revolution på bogmarkedet i USA og UK
 • Kampen om platforme og "devices"
 • Ophavs- og forbrugerret i forbindelse med e-bøger
 • Æstetiske konsekvenser af digitaliseringen
 • E-bøger og læsekultur

Blandt oplægsholderne er:

 • Professor John B. Thompson, Department of Sociology, University of Cambridge, der bl.a. har udgivet Books in the Digital Age:Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States(2005) og Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century (2010)
 • Lektor, ph.d. Søren Bro Pold, Institut for Æstetik og kommunikation, AU, der for tiden er leder afDigital Urban Living og Digital Aesthetics Research Center
 • Lektor emeritus Niels Erik Wille, RUC, der har arbejdet med bl.a. ophavsret.
 • Fil. dr. Alexandra Borg, Litteraturvetenskabliga institutionen, Uppsala Universitet, der er i gang med projektet, Läsning 2.0. Boken och läsaren i det digitala samhället


Læs mere på IVA's hjemmeside her:

http://iva.dk/forskning/konferencer/forskerseminar-om-e-boeger/