29. oktober 2010

Bevilling til Dansk Editionshistorie

Velux Fonden har under sin humanvidenskabelige satsning bevilget 6 mio. kr. som støtte til det tværfaglige forskningsprojekt Dansk Editionshistorie. Projektet ledes af lektor, dr.phil. Johnny Kondrup, INSS, og tæller forskere fordelt på tre institutter under Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og flere institutioner uden for. Det forventes at begynde den 1. januar 2011 og strække sig over tre år. Formålet er at kortlægge dansk videnskabs bidrag til udgivelsen af græsk og latinsk litteratur fra oldtid og middelalder, vestnordisk og dansk middelalderlitteratur samt nysproglig dansk litteratur. Der vil blive lagt særlig vægt på udgivelsernes sammenhæng med de skiftende hermeneutiske og ideologiske paradigmer.

Projektets hovedredaktion får til huse på INSS, ligesom der vil blive ansat en ny ph.d.-stipendiat i tilknytning hertil.

Læs mere på projektets side her ...