11. november 2011

Peter Burke i København!

SAXO Lecture by Professor Peter Burke Emmanuel College,
University of Cambridge

Loss and Gain: a Social History of Knowledge - from the Encyclopedie to Wikipedia
 
Torsdag den 17. november. Kl. 10.15-12.00 i Alexandersalen (KU i Indre By)

Alle er velkomne.

Forelæsningen afholdes som en fælles forelæsning mellem Institut for Engelsk, Romansk og Germansk og SAXO- Instituttet.

Peter Burke, Emeritus Professor, Emmanuel College, University of Cambridge: Peter Burke udnævnes til æresdoktor ved Københavns Universitet i forbindelse med årsfesten den 18. november 2011.

http://saxo.ku.dk/arrangementer/saxo_lectures_spring_2011/burke/