24. september 2010

Seminar om forlaget Arena

Torsdag den 30. september 2010, KUA

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab afholdes et forlagshistorisk endags-seminar om Arena og den særlige modernisme i dansk prosa som udsprang her fra. Læs mere på instituttets hjemmeside her ...