16. april 2011

Arenamodernisme - Ph.d.-forsvar

Anders Juhl Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag d. 6. maj kl. 13.00 på Københavns Universitet i lokale 22.0.11. Afhandlingen har titlen Arenamodernisme. Rekonstruktion af en position i nyere dansk litteratur og er tværdisciplinært anlagt med inddragelse af litteraturhistoriske, litteratursociologiske, boghistoriske, genreteoretiske og narratologiske synsvinkler. Bedømmelsesudvalget består af Per Thomas Andersen (Universitetet i Oslo), Jørn Erslev Andersen (Aarhus Universitet) og Jan Rosiek (Københavns Universitet, formand). Interesserede kan henvende sig til Anders Juhl Rasmussen på ajr@hum.ku.dk og få tilsendt afhandling som en pdf.-fil.