07. marts 2012

Æbelholtbogen - Om at udgive en middelalderlig klosterbrevbog

Frokostmøde ved Center for europæiske Middelalderstudier
Den 12. marts 2012, kl. 12.00-13.15
Københavns Universitet Amager, lokale 9.3.14 (afd. for græsk og latin)

Prof. Bent Jørgensen, lektor Gorm Tortzen og lektor Bent Christensen:
“Æbelholtbogen – Om at udgive en middelalderlig klosterbrevbog”

Projektet omkring udgivelsen af Æbelholt Klosters senmiddelalderlige brevbog nærmer sig sin afslutning. Tre af udgiverne vil fortælle om de vanskelige valg, der har været foretaget i forbindelse med udgivelsen af de latinske og middelalderdanske tekster.

Projektet er indlejret under Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Læs mere på hjemmesiden her: http://dsl.dk/historie/politisk-social-og-retshistorie/eksterne-politisk-social-eller-retshistoriske-udgivelser/aebelholtbogen

Arrangør: SAXO-Instituttet – græsk og latin