Litteraturhistoriens fremtid i det danske undervisningssystem

Litteraturhistorien til debat fredag d. 25. oktober på Københavns Universitet

Fredag den 25. oktober afholdes der på KU et åbent fagligt seminar om disciplinen litteraturhistorie og dens stilling i det danske undervisningssystem – fra folkeskole til universitet. I de senere år er der blevet skåret ned på undervisningen i litteraturhistorie næsten overalt, og fokus er i stigende grad blevet flyttet til analyse og teori. Hvorfor er den historiske dimension vigtig, hvorfor skal den bevares, og hvordan kan man nydefinere den, fx via de digitale medier?

Forskere, forfattere og undervisere fra universitet, gymnasium og folkeskole diskuterer en disciplin i krise. Seminaret foregår i auditorium 23.0.50 på Københavns Universitet Amager fra kl. 10-17 (find vej). Det er åbent for alle, og der er gratis adgang – hele dagen.

Seminaret arrangeres af »Projekt Ny Litteraturhistorie« i samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, og Dansklærerforeningen.

Programmet for seminaret kan hentes i pdf-format her.

Program:

10.00-10.15: Velkomst
10.15-10.45: Johnny Kondrup, professor, dr.phil., Københavns Universitet: Litteraturhistoriens krise sort på hvidt. Nogle tal fra de danske universiteter
10.45-11.15: Hans Hertel, professor, mag.art., Københavns Universitet: Da filmen knækkede. Nykritisk dogmatisme, historietab og uundværlig historie
11.15-11.45: Per Stounbjerg, lektor, dr.phil., Aarhus Universitet: Hvad kan vi lære af 70'ernes fagkritik? Om dannelsestænkningens uformåen og retablering af litteraturhistorien som dynamisk konfliktfelt
11.45-12.15: Anne-Marie Mai, professor, lic.phil., Syddansk Universitet: At gentænke litteraturhistorien – nu uden facitlister og fine fornemmelser
12.15-13.15: Frokostpause
13.15-13.45: Jens Raahauge, fhv. skoleleder, formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion, København: Gå i udbrud – om barrierer, tabuer og muligheder for litteraturhistoriens indtog i folkeskolen
13.45-14.15: Peter Michael Lauritzen, lektor, dr.phil., Frederikshavn gymnasium: Litteraturhistoriens sørgelige historie i gymnasiet og kompetencebegrebets himmelflugt
14.15-14.45: Lasse Horne Kjældgaard, direktør, ph.d., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København: Stryg duggen af sjælens rude – og tænd for skærmen! Litteraturhistoriens digitale fremtidsmuligheder
14.45-15.15: Ole Dalgaard / Oskar K., forfatter, Calpe: Bærbar dansk litteraturhistorie
15.15-15.45: Kaffepause
15.45-16.00: Ivy York Möller-Christensen, professor, ph.d., Universität Flensburg: Hvad nu? Konklusion og perspektiv
16.00-17.00: Samtale mellem oplægsholdere og publikum, ved Ivy York Möller-Christensen