Hvad er tekst?

Forskergruppen Tekstvidenskab afholder seminar om tekstbegrebet. Hvad er en tekst ontologisk set, hvilke egenskaber har den, og hvilke niveauer kan den opdeles i? Hvad er forskellen på talt og skreven tekst? Hvad gør digitaliseringen ved tekst? Hvad er meningen med genetikernes ”avant-texte”? Hvordan forholder teksten sig til det litterære værk? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive belyst i en række oplæg og en afsluttende rundbordssamtale.

Seminaret er internt, dvs. forbeholdt forskergruppens medlemmer. Der deltager dog inviterede gæster, heriblandt professor emeritus Hans Walter Gabler (München) og docent Mats Dahlström (Borås).