H.C. Andersens bog-eventyr. Mellem boghistorie, medieteori og teksttolkning

Seminar med professor Klaus Müller-Wille, Universität Zürich.

Seminaret arrangeres for medlemmer af forskergruppen 'Tekstvidenskab / Textual Scholarship', men er åbent for andre forskere fra INSS og NFI under forudsætning af tilmelding.

Som forberedelse læses indledningen til Müller-Willes bog Sezierte Bücher: Hans Christian Andersens Materialästhetik (Paderborn: Wilhelm Fink 2017), s. 9-36, der fremsendes i pdf ved tilmelding til Johnny Kondrup på mail: kondrup@hum.ku.dk.