Læser, kend din e-bog

Enkeltstående eftermiddagskursus om e-bøger, formater og læseapparater
Dato: 21. februar 2012, kl. 13-15. Sted: KUA, lokale 23.4.39 Undervisere: Jesper Mørch (KB) og Klaus Nielsen (INSS)

Powerpoint-præsentationer tilgængelige her: Klaus Nielsen – Hvad er en e-bog? Termer og begreber + PDF-demonstration Jesper Mørch – E-bøger og e-bogs-læsere

Hvad er en e-bog? Det skulle umiddelbart være nemt at besvare, men det er det ikke. Vores almindelige brug af begreberne omkring e-bogen er ofte for upræcis og forvirrende. Allerede inden man kan "åbne" sin e-bog, rejser der sig en række spørgsmål: Hvilket format skal man vælge (ePub, PDF, Mobi osv.), og hvordan fungerer de sammen med forskellige læseapparater (Kindle, iPad, Sony eReader osv.)?
Kurset vil handle dels generelt om terminologien bag e-bogen, dels mere specifikt om Det Kongelige Biblioteks beholdning af e-bøger. Det er formålet at give deltagerne en grundig introduktion til området, som kan være med til at højne den enkeltes udbytte af det digitale bibliotek. Der vil være god tid til både demonstrationer og spørgsmål.
Alle er velkomne (Ingen tilmelding)