Tekstvidenskab

Forskergruppen Tekstvidenskab omfatter en række forskere, der alle interesserer sig for tekstmedier. Overskriften skal forstås som en dansk pendant til det engelske »Textual Scholarship« og fungerer her som en samlebetegnelse for flere, indbyrdes beslægtede discipliner, især editionsfilologi, bog- og mediehistorie og digital tekstteori.

Al sprog- og litteraturforskning arbejder med tekster, men gerne som bærere af bestemte informationer – en viden, en mening, et budskab, en stil, et symbolsprog, en rytme, rim osv. I Tekstvidenskab vender vi blikket direkte mod teksterne som fænomen og studerer deres tilblivelse, deres overlevering og deres transponering fra ét medium til et andet (fx fra håndskrift til bog, fra bogtryk til elektronisk form).

De fleste af forskergruppens medlemmer har en sociologisk og materiel tilgang til tekster. Den sociologiske tilgang indebærer, at tekster ses som krydsningspunkter mellem tilblivelses- og virkningshistorie, mellem produktion og reception, ofte som resultat af flere krydsende intentioner. Den materielle tilgang indebærer en særlig interesse for de medbetydninger, som det tekstbærende dokuments udformning (fx bogens typografi, format, omslag, papirkvalitet og illustrationer eller den elektroniske udgaves design og hyperlinks) kan give en litterær tekst.

Forskergruppen hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.