Projekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Projekter

Projekter

Gruppen har ikke ét fælles projekt, men er foreløbig en netværksorganisering af flere individuelle projekter og projekter, som en eller flere af gruppens forskere er involveret i sammen med eksterne partnere. Men vi er begyndt at afsøge feltet for projekter, som skal have deres udspring i gruppen selv. Nedenfor kan man finde beskrivelser af en række af medlemmernes individuelle projekter.

Andersens Udvalgte Håndskrifter – en forundersøgelse

Ane Grum-Schwensen, Holger Berg (Grundtvig Centret) m.fl. Digitalt udgaveprojekt, ansøgt

Dansk Editionshistorie

Johnny Kondrup, Krista Stinne Greve Rasmussen m.fl., forskningsprojekt

Digital udgave af Ludvig Holbergs skrifter

med bidrag fra Niels Grotum Sørensen m.fl., udgaveprojekt

Digital udgave af N.F.S. Grundtvigs værker

Johnny Kondrup, Klaus Nielsen m.fl., udgaveprojekt

Digital udgivelse af de ni ældste danske visebøger (1550-91)

Dorthe Duncker & Hanne Ruus, digitalt udgaveprojekt

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (DUDS)

Dorthe Duncker & Hanne Ruus, forskningsprojekt

Døm altid bogen på forsiden - en boghistorisk tilgang til fortolkning af det litterære værk

Klaus Nielsen, ph.d.-projekt, afsluttet

Fra bogtryk til elektronisk udgivelse – medietransition og forandrede læserroller i tekstkritiske udgaver

Krista Stinne Greve Rasmussen, ph.d.-projekt, afsluttet

Fra strøtanke til værk – En genetisk undersøgelse af de kreative processer i den sene del af H.C. Andersens forfatterskab

Ane Grum-Schwensen, ph.d.-projekt, afsluttet

Holberg & Co. Om Ludvig Holbergs Peder Paars, socialt forfatterskab og litteraturhistoriens materielle vilkår

Jens Bjerring-Hansen, ph.d.-projekt, afsluttet

Håndbog i editionsfilologi

Johnny Kondrup, forskningsprojekt, afsluttet

Kulturradikalismen og den danske velfærdsstat

Torben Jelsbak, postdoc.-projekt, afsluttet

Philology, a logical affect? On literature and philology in Anne Carson and Vladimir Nabokov

Maria Jørgensen, ph.d.-projekt

Tekstkritisk udgave af Karen Blixens værker

Henrik Blicher m.fl., udgaveprojekt. Beskrevet på s. 26 i Årsberetning fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab (pdf).

Tekstkritisk udgave af Jens Baggesens Labyrinten (1792-93)

Henrik Blicher, udgaveprojekt. Beskrevet på s. 45-46 i Årsberetning fra Det Danske Sprog og Litteraturselskab (pdf).

Tekstkritisk udgave af Søren Kierkegaards Skrifter

Johnny Kondrup m.fl., udgaveprojekt, afsluttet

Tekstkritisk udgave af Tom Kristensens Hærværk (1930)

Torben Jelsbak, udgaveprojekt, afsluttet

Tekstkritisk udgave af udvalgte breve af William Heinesen

Bergur Rønne Moberg, udgaveprojekt

Videnskabelig udgave af Peter Seebergs prosafiktion

Anders Juhl Rasmussen, udgaveprojekt